Våra tjänster

Sixfours är en heltäckande tjänsteleverantör inom alla projektfaser samt förvaltning på både IT- och verksamhetssidan. Vi arbetar framförallt  i ledande positioner som:

– Projekt- och förvaltningsledare
– Affärs- och kravanalytiker
– Lösnings- och infrastrukturarkitekter
– Systemutvecklare
– Ämnesexperter